Kanał Wyżej
Status Prawny

STATUS PRAWNY:
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65 „Tarchominek” posiada swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Pancera 3; Budynki Przedszkola wraz z ich wyposażeniem oraz działka, na której jest położone stanowią własność Miasta Stołecznego Warszawy; Przedszkole jest przedszkolem publicznym w rozumieniu zapisów Ustawy o systemie oświaty; Przedszkole jest jednostka budżetową Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Białołęka (Uchwała Nr LXII/1795/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia niektórych zakładów budżetowych m.st. Warszawy w jednostki budżetowe m.st. Warszawy); Organem Prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Prezydenta m.st Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, reprezentowanego przez naczelnika tego Wydziału; Organem Nadzoru Pedagogicznego Przedszkola jest Kuratorium Oświaty w Warszawie / Mazowiecki Kurator Oświaty.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Akt założycielski przedszkola z dnia 14 maja 2009 r. stanowiący Załącznik do uchwały Nr LV/1657/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie, ul. F. Pancera 3.
2. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3.Statut Przedszkol z Oddziałami Integracyjnymi Nr. 65 ,,Tarchominek"Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status Prawny

Wersja standardowa