Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

 
1.      Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7.00 – 17.30.
2.      Przedszkole jest placówką  8 oddziałową (w tym 4 oddziały integracyjne).
3.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa