Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

 

1.      Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7.00 – 17.30.

2.      Przedszkole jest placówką  8 oddziałową (w tym 4 oddziały integracyjne).

3.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 


Wprowadził BZMW/ext.NSkarzynska 2012-10-31
Aktualizujący bzmw/ext.amioduszewska 2020-09-18
Zatwierdzający bzmw/ext.a.pergol 2020-09-18
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-18
Wersja standardowa