Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY:
Rejestr pracowników
Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
Rejestr wypadków dzieci oraz pracowników
Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora
Rejestr umów
Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
Rejestr awansów zawodowych nauczycieli
Księga wychowanków
Ewidencja obecności pracownikówStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa